EXCEDIR-SE

abocar tot el cabàs (a alguna cosa) SV, excedir-se / despendre molt en una festa, en una celebració (R-M, *)

Volia quedar bé amb els convidats i va abocar-hi tot el cabàs; en aquella taula no hi faltava res (R-M)

tirar la casa per la finestra, treure tot l’estam

estirar més els peus que la flassada (p.ext.), estirar més el braç que la màniga (p.ext.), allargar més els peus que els llençols (p.ext.)

anar-se-li’n la mà (a algú) O, excedir-se, esp. en una quantitat d’un ingredient, en preparar una mescla, etc. / excedir-se algú en donar alguna cosa (IEC, A-M)

Posat a criticar, va anar-se-li’n la mà i ho va fer sense contemplacions / Últimament se te’n va la mà amb la sal (R-M, *)

escapar-se-li la mà (a algú), fer-ne un gra massa, passar de la ratlla, picar fort, carregar la mà

anar-se’n de la mà (v.f.), carregar la tinta (p.ext.), passar de taca d’oli (p.ext.)

carregar la mà SV, excedir-se, per ex., en una reprensió, en el preu de venda, en la quantitat d’un ingredient en preparar una mescla (IEC)

En explicar els fets va carregar la mà per fer més efecte (R-M)

anar-se-li’n la mà (a algú), carregar la tinta, passar de la ratlla, escapar-se-li la mà (a algú)

escapar-se-li la mà (a algú) O, excedir-se, especialment en la quantitat d’un ingredient (EC)

Se li va escapar la mà en l’arròs que ens va portar. Ara en tenim tant que se’ns fa malbé

anar-se-li’n la mà (a algú), carregar la mà

fer botifarra SV, fer llarg, extralimitar-se (A-M)

Te vaig encarregar un grapat d’olives, però has fet botifarra: aquí n’hi ha més de mig quilo

tirar llarg, fer llarg (d’alguna cosa)

fer de botifarra (v.f.), fer curt (d’alguna cosa) (ant.)

[Mall. (A-M)]

fer un extra SV, excedir-se en quelcom / gastar més d’allò degut, esperat o acostumat (R-M, *)

Aquest estiu farem un extra i viatjarem per tot Europa (També s’usa amb la forma fer un extraordinari)

tirar la casa per la finestra, ficar l’olla gran dins de la xica

passar de la ratlla SV, excedir-se, no subjectar-se als límits del dret / excedir-se, exagerar desorbitadament / una cosa, ésser excessiva, ultrapassar els límits de la paciència, de la tolerància, etc. (A-M, EC, IEC)

S’ha passat de la ratlla amb les seves paraules / Això passa de la ratlla: ja n’hi ha prou

vessar la mesura, fer-ne un gra massa, passar-se de rosca, anar-se-li’n la mà (a algú), carregar la mà, passar de mida, carregar la tinta, portar (alguna cosa) a l’últim extrem, passar de taca d’oli, allargar més el peu que la sabata, passar de la mesura

passar de ratlla (v.f.), no pujar un negre d’ungla (ant.), tirar-les amb bala (p.ext.), omplir la mesura (p.ext.)

passar-se de sa retxa (Bal.), passar de taca d’oli

passar de taca d’oli SV, excedir, ésser exagerat / una cosa, ésser inadmissible de tan exagerada (R-M, IEC)

De moment semblava que el que feia no tenia importància, però ara ja passa de taca d’oli, perquè està molestant tothom (R-M)

passar de mida, passar de la ratlla

passar-se de rosca (p.ext.), anar-se-li’n la mà (a algú) (p.ext.)

passar-se de rosca SV, extralimitar-se / excedir-se (R-M, IEC)

Amb això que li has dit, t’has passat de rosca / Amb les seves exigències passa de rosca i té tothom descontent / Em sembla que amb això que ara dius et passes. Vigila aquesta llengua (Sovint s’omet el complement preposicional) (*, R-M, *)

passar de la ratlla, picar fort

passar de taca d’oli (p.ext.), allargar més el peu que la sabata (p.ext.)

passar-se de sa retxa SV, excedir-se / una cosa, ésser excessiva, ultrapassar els límits de la paciència, de la tolerància, etc. (A-M, *)

Quan era jove se va passar de sa retxa i ara ho paga

passar de la ratlla

[Mall., Men. (A-M)]

picar fort SV, excedir-se en fer quelcom

Penso que he picat fort oferint-li els teus serveis (R-M)

anar-se-li’n la mà (a algú), estirar la corda, passar-se de rosca, pujar més el suc que la perdiu

pujar més el suc que la perdiu O, ésser més voluminosa o costosa la part accidental que la substancial d’una cosa (A-M)

Per fora és una casa molt bonica, però puja més el suc que la perdiu: en realitat no val res (També s’usa amb la forma pujar més la salsa que la perdiu)

valer més la salsa que el peix, valer més el suc que la perdiu, valer més el farciment que el gall, costar més el mall que l’enclusa

pujar més el suc que les perdius (v.f.)

[Emp. (A-M)]

treure tot l’estam SV, excedir-se molt (R-M)

A la darrera festa que va donar a casa seva, va treure tot l’estam; jo no sé com pot sostenir tantes despeses (R-M)

abocar tot el cabàs

tirar la casa per la finestra (p.ext.), estirar més els peus que la flassada (p.ext.), estirar més el braç que la màniga (p.ext.)

valer més el farciment que el gall O, haver-hi en joc mitjans desproporcionats a la importància del fi pretès (R-M)

Després de tanta propaganda, l’espectacle ens va decebre; valia més el farciment que el gall; molta presència però cap contingut / Has esmerçat massa feina en la presentació dels regals: val més el farciment que el gall (També s’usa amb el verb costar) (R-M)

costar més el mall que l’enclusa, valer més la salsa que el peix, pujar més el suc que la perdiu, valer més el suc que la perdiu

valer més el suc que la perdiu O, ésser més voluminosa o costosa la part accidental que la substancial d’una cosa (A-M)

És més bonic el paper que el que hi ha a dins del regal, val més el suc que la perdiu (També s’usa amb la forma valer més la salsa que la perdiu)

valer més la salsa que el peix, pujar més el suc que la perdiu, valer més el farciment que el gall, costar més el mall que l’enclusa

valer més el suc que les perdius (v.f.)

[Emp. (A-M)]

valer més la salsa que el peix O, ésser més voluminosa o costosa la part accessòria que la substancial d’una cosa (A-M)

Has gastat massa diners en els papers per embolicar els regals, val més la salsa que el peix (També s’usa amb els verbs costar i pujar)

valer més el farciment que el gall, valer més el suc que la perdiu, pujar més el suc que la perdiu, costar més el mall que l’enclusa

posar-hi més pa que formatge (p.ext.), posar-hi més pa que peix (p.ext.)

vessar la mesura SV, portar les coses a l’extrem (R-M)

No m’era gens simpàtic, però la seva impertinència ha fet vessar la mesura i ara li tinc vertadera aversió (R-M)

passar de la ratlla, portar (alguna cosa) a l’últim extrem, passar de la mesura