EXCÉS

de més SP, més del just (R-M)

En té quatre de més i no me’n deixa cap (EC, *)

de massa, d’escreix

de més a més (v.f.), amb excés (p.ext.), en excés (p.ext.)

fer-se un panxó (de fer alguna cosa) SV, fer quelcom fins a assaciar-se’n o cansar-se’n / excés de qualsevol acció (*, R-M)

Mira quin panxó de riure es fan aquells dos! / Ahir ens vam fer un panxó de menjar crispetes (R-M, *)

fer-se un fart (de fer alguna cosa), fer-se un tip (de fer alguna cosa), fer-se un tacó (de fer alguna cosa)

fer-se un tacó (de fer alguna cosa) SV, fer quelcom fins a assaciar-se’n o cansar-se’n / tip (*, IEC)

Fer-se un tacó de riure (IEC)

fer-se un tip (de fer alguna cosa), fer-se un fart (de fer alguna cosa), fer-se un panxó (de fer alguna cosa)

fer-se un tip (de fer alguna cosa) SV, atipar-se d’alguna cosa / fer quelcom fins a assaciar-se’n o cansar-se’n (R-M, EC)

Aquesta tarda m’he fet un tip d’escoltar música / Avui, al teatre, ens hem fet un tip de plorar / M’he fet un tip d’esperar (R-M, R-M, EC)

fer-se un fart (de fer alguna cosa), fer-se un panxó (de fer alguna cosa), fer-se un maig (de fer alguna cosa)

un fart de SQ, excés en qualsevol acció (R-M)

Hi han posat un fart d’exemples

un munt de, una carretada de, una mà de, un tip de, una mala fi de

una mala fi de SQ, gran multitud o quantitat, excés (IEC)

Hi havia una mala fi de soldats (IEC)

un fart de, una munió de, una infinitud de, una mala cosa de