EXCÈNTRIC

sortir-li els ulls d’òrbita (a algú) O, fer una cara estranya, tenir un aspecte fora del normal

Va quedar tan sorprès que li sortien els ulls d’òrbita

tenir els ulls fora d’òrbita (p.ext.)

tenir els ulls fora d’òrbita SV, fer una cara estranya, tenir un aspecte fora del normal

És un home que té els ulls fora d’òrbita; sembla que no estigui bé del cap (També s’usa amb la forma amb els ulls fora d’òrbita)

sortir-li els ulls d’òrbita (a algú) (p.ext.)