EXAMINAR

fer-se mirar (alguna cosa) SV, (fer-se) observar, examinar amb els ulls (EC)

Fer-se mirar la ferida per un metge / Hauries de fer-te mirar els frens del cotxe (El complement són sempre noms que denoten possessió inalienable braç, cama, etc. i també noms que denoten possessió inalienable estesa cartera, cotxe, etc.) (EC, *)

mirar (alguna cosa) amb quatre ulls SV, una cosa, examinar-la atentament / mirar alguna cosa amb gran fixesa i atenció (Fr, A-M)

Es va mirar amb quatre ulls l’informe que li vaig presentar

mirar (algú o alguna cosa) de cara, passar (alguna cosa) per la vista, passar els ulls (per alguna cosa), prendre esment (en alguna cosa)

passar (algú o alguna cosa) pel sedàs (p.ext.), prendre vistes (p.ext.)