EXAGERAR

afaiçonar un càntir SV, fer l’explicació o la descripció (d’una cosa) exagerant-la, embellint-la, contrafent-la, per tal de produir un determinat efecte (EC)

Aquest noi quan parla es dedica a afaiçonar un càntir, no te’l pots creure de res

tenir els ulls de multiplicar (p.ext.)

afegir-hi salsa SV, afegir informació no pertinent, en una exposició, més enllà de la mesura justa

Ja hi ha afegit salsa. Ha dit que havia vist com un parell s’esbatussaven quan en realitat només s’escridassaven

fer-hi salsa, posar-hi salsa, posar-hi més pa que formatge, posar-hi més pa que peix

agafar el rave per les fulles SV, exagerar la importància de les coses (R-M)

No tens raó d’enfadar-te; sempre agafes el rave per les fulles, però ell no t’ho ha dit amb mala intenció / Ell m’ha dit que agafo el rave per les fulles, però estic segur que tinc raó i que no extralimito res (R-M)

agafar la figa pel capoll, fer grossa festa de petit sant, d’un pet fer-ne cent esquerdes, fer d’una puça un elefant

agafar la figa pel capoll SV, exagerar la importància de les coses / prendre una cosa per una altra, o en un sentit diferent del que té (R-M, A-M)

No cal agafar la figa pel capoll, tampoc! Bé deu haver-hi alguna solució! (R-M)

agafar el rave per les fulles, fer grossa festa de petit sant, d’un pet fer-ne cent esquerdes, fer d’una puça un elefant

carregar la tinta SV, exagerar / portar alguna cosa més enllà de la mesura justa, dels límits de la veritat, de la conveniència, del normal (R-M, *)

En aquest passatge de la novel·la ha carregat la tinta i resulta massa cru i poc natural (R-M)

carregar la mà, fer-ne un gra massa, passar de la ratlla

anar-se-li’n la mà (a algú) (p.ext.)

comptar a cents i a milers com els rajolers SV, comptar exageradament, augmentant les quantitats arbitràriament (A-M)

Hauries de tenir més cura a l’hora de fer comptes: no pots seguir comptant a cents i a milers com els rajolers o agafaràs mala fama

comptar com un rajoler

[Vallès (A-M)]

comptar com un rajoler SV, comptar exagerant-ne les xifres arbitràriament (EC)

El resultat que has obtingut no és real perquè ho has comptat com un rajoler / Sempre exagera les xifres: compta com els rajolers (També s’usa amb la forma comptar com els rajolers)

comptar a cents i a milers com els rajolers

d’un pet fer-ne cent esquerdes SV, fer grans escarafalls o exagerar la importància d’una qüestió insignificant (EC)

Li agrada dramatitzar: d’un pet en fa cent esquerdes / No va tenir tanta importància com ell vol fer creure; ell és d’una manera que d’un pet fa cent esquerdes (*, R-M)

fer d’una palla un paller, fer d’una puça un cavall, fer d’una puça un elefant, fer grossa festa de petit sant, agafar el rave per les fulles, agafar la figa pel capoll, fer una muntanya d’un gra de sorra

ésser com el pet d’en Romeu, que va fer trontollar la Seu (p.ext.)

estirar la corda SV, portar les coses massa enllà. Excedir-se / portar massa enllà les coses / extremar el rigor (R-M, IEC, EC)

La causa de la discussió va ser que tots dos estiraven massa la corda, s’excedien; eren massa radicals / En aquesta qüestió no es pot tibar la corda perquè la intransigència seria contraproduent (També s’usa amb el verb tibar) (*, R-M)

fer-ne un gra massa, picar fort, passar de la ratlla

exagerar la nota SV, exagerar en grau extrem

No creus que exageres la nota, no parlant-li més per una ximpleria com aquesta?

fer d’una palla un paller, fer una muntanya d’un gra de sorra

fer bombo (d’alguna cosa) SV, exagerar / donar importància a una cosa més enllà de la mesura justa (Fr, *)

No facis bombo d’això i explica’m les coses tal com són, sense exageracions / No cal fer-ne tant de bombo (*, EC)

fer bocades (d’alguna cosa), fer plat (d’alguna cosa), fer ufana (d’alguna cosa)

fer d’una palla un paller SV, exagerar / exagerar molt (Fr, *)

Té tendència a fer d’una palla un paller. És molt exagerat

d’un pet fer-ne cent esquerdes, fer d’una puça un elefant, fer d’una puça un cavall, fer grossa festa de petit sant, exagerar la nota, fer una muntanya d’un gra de sorra

fer d’una puça un cavall SV, exagerar molt (A-M)

Jo no em crec res del que m’explica perquè fa d’una puça un cavall

fer d’una palla un paller, d’un pet fer-ne cent esquerdes, fer d’una puça un elefant, fer grossa festa de petit sant

[Val. (A-M)]

fer d’una puça un elefant SV, exagerar / exagerar molt (Fr, *)

Si sempre fas d’una puça un elefant, arribarà un moment que ningú no es creurà el que dius

fer d’una palla un paller, d’un pet fer-ne cent esquerdes, fer d’una puça un cavall, fer grossa festa de petit sant, agafar el rave per les fulles, agafar la figa pel capoll

fer grossa festa de petit sant SV, donar molta importància a coses insignificants (A-M)

És una persona molt donada a exagerar: sempre fa grossa festa de petit sant

d’un pet fer-ne cent esquerdes, fer d’una palla un paller, fer d’una puça un cavall, fer d’una puça un elefant, agafar el rave per les fulles, agafar la figa pel capoll

fer-hi salsa SV, exagerar / afegir informació no pertinent, en una exposició, més enllà de la mesura justa (R-M, *)

Quan explica anècdotes de la mili, hi fa salsa / Ja sabem tots què va passar i no cal que hi facis tanta salsa; la cosa no té importància (També s’usa amb els quantificadors molt, tant, etc. en posició prenominal) (*, R-M)

posar-hi més pa que formatge, posar-hi salsa, afegir-hi salsa, posar-hi més pa que peix

fer-ne un gra massa SV, portar les coses massa enllà / excedir-se (R-M, EC)

No el podem excusar; ara n’ha fet un gra massa ofenent els assistents (R-M)

passar de la ratlla, carregar la tinta, estirar la corda, anar-se-li’n la mà (a algú), fer una muntanya d’un gra de sorra

no pujar un negre d’ungla (ant.), portar (alguna cosa) a l’últim extrem (p.ext.)

fer plat (d’alguna cosa) SV, a una cosa, donar-hi gran importància, fer-ho valer / concedir gran importància a aquella cosa, parlar-ne molt (IEC, A-M)

Fa plat de qualsevol cosa que li hagi succeït per insignificant que sigui; no para de contar-ho a tothom / El notari feia gran plat del deute que tenien (També s’usa amb el modificador gran en posició prenominal) (R-M, *)

fer bocades (d’alguna cosa), fer bombo (d’alguna cosa), fer ufana (d’alguna cosa)

no saber acabar (p.ext.), parlar de cents i milers (p.ext.)

fer punts de més SV, fer escarafalls, demostracions excessives d’un sentiment (A-M)

De tot fa punts de més: no troba res ben fet

[Valls (A-M)]

fer teatre SV, (fer una) acció o accions de caràcter exagerat o espectacular, fetes per a impressionar (EC)

Aquest sempre fa teatre / Quan li han tret la pilota, aquell futbolista ha fet teatre i s’ha tirat a terra per fer creure a l’àrbitre que era penal (EC, *)

muntar un drama (p.ext.)

fer una muntanya d’un gra de sorra SV, fer grans escarafalls o exagerar la importància d’una qüestió insignificant

Va fer una muntanya d’un gra de sorra; no crec que n’hi hagués per a posar-se així / No en facis una muntanya, d’això, tu ara? / Sempre es fa unes muntanyes! (També s’usa amb les formes fer una muntanya i fer unes muntanyes, aquesta en contextos emfàtics)

d’un pet fer-ne cent esquerdes, exagerar la nota, fer d’una palla un paller, fer-ne un gra massa

muntar un drama SV, mostrar-se extremament afectat per una situació quan aparentment no n’hi havia per a tant

Li van dir que havia suspès i va muntar un drama: la veritat és que no n’hi havia per a tant

fer una escena (p.ext.), armar un sagramental (p.ext.), fer teatre (p.ext.), fer un espectacle (p.ext.)

no haver-hi tant per tant SV, no haver-hi causa suficient per a allò que es diu o es fa (A-M)

Mireu vós mateixa si hi ha tant per tant (A-M)

no haver-n’hi per a tant, no serà tant

no haver-n’hi per a tant SV, ésser exagerat, el cas que es fa d’alguna cosa (R-M)

No et posis així, vols dir que n’hi ha per a tant? / Si n’hi hagués per a tant tothom estaria plorant / S’ha molestat perquè li han fet una broma; trobo que no n’hi ha per tant (*, *, R-M)

ésser més el soroll que les nous, no haver-hi tant per tant, no serà tant

no haver-n’hi per tant (v.f.), no mata (p.ext.), no matar llops (p.ext.)

portar (alguna cosa) a l’últim extrem SV, passar bruscament d’una actitud, una opinió, etc., a la contrària (EC)

Sempre porta tot allò que explica a l’últim extrem i ara ningú no se’l creu / Ha passat de no deixar sortir la seva filla fins més tard de les 12 de la nit a permetre-li anar a les discoteques fins a les tantes: ho ha portat al darrer extrem (També s’usa amb la forma portar (alguna cosa) al darrer extrem, amb el verb dur i ometent l’adjectiu)

vessar la mesura, passar de la ratlla

fer-ne un gra massa (p.ext.)

posar-hi més pa que formatge SV, donar a quelcom més importància que no té (R-M)

Ell sempre hi posa més pa que formatge; tot ho exagera (R-M)

posar-hi salsa, posar-hi més pa que peix, fer-hi salsa, afegir-hi salsa

valer més la salsa que el peix (p.ext.)

posar-hi més pa que peix SV, exagerar les coses que es conten (A-M)

Els homes quan parlen del servei militar sempre hi posen més pa que peix

posar-hi més pa que formatge, afegir-hi salsa, fer-hi salsa, posar-hi salsa

valer més la salsa que el peix (p.ext.)

posar-hi salsa SV, afegir informació no pertinent, en una exposició, més enllà de la mesura justa

Quan el seu marit explica històries de la mili sempre hi posa salsa

fer-hi salsa, afegir-hi salsa, posar-hi més pa que formatge, posar-hi més pa que peix