EXAGERADAMENT

a mata-degolla SP, extremosament / d’una manera extremadament exagerada (R-M, *)

Tingues calma; no cal que t’ho prenguis a mata-degolla; tot s’arreglarà (R-M)

a ultrança

a ultrança SP, fins a les darreres conseqüències (R-M)

El defensava a ultrança, contra tot i tothom / Ha portat tot aquest afer a ultrança / Li feia confiança a tota ultrança (També s’usa amb el quantificador tot en posició prenominal) (R-M, *, *)

a mata-degolla

com un carreter SAdv, expressió emprada per a denotar que determinades accions s’esdevenen de manera exagerada

Fuma com un carreter / No se sap divertir si no beu com un carreter / Ha treballat com un carreter traginant els mobles d’un costat a l’altre / De l’esforç que havia fet, suava com un carreter

com un lladre

com un lladre SAdv, expressió usada per a indicar que hom menja, treballa, corre, etc., molt, extraordinàriament (EC)

Vaig divertir-me com un lladre amb l’espectacle / Sempre que va a dinar, s’atipa com un lladre / Treballa com un lladre per a pagar el pis (S’usa normalment amb els verbs afartar, atipar, beure, menjar, etc.) (EC, R-M, *)

com un carreter

ràpid com una bala (p.ext.)

per quatre SP, en gran quantitat, molt més del que correspon a una sola persona (A-M)

Aquest menja per quatre / Xerres per quatre, ja estic cansat de sentir-te (A-M)

parlar pels descosits (p.ext.)