EXACTITUD

una hora de rellotge SQ, (una) hora completa (A-M)

Fa una hora de rellotge que ens esperem