EXACTE

anar com un trabuquet SV, una cosa, anar molt bé, acomplir-se amb correcció, exactitud, pulcritud (IEC)

El meu rellotge va com un trabuquet / El mecanisme d’aquest aparell va com un tirabuquet (També s’usa amb el nom tirabuquet) (Fr, *)

exacte com un rellotge

exacte com un rellotge SA, dit per a referir-se a un aparell, un mecanisme, etc., que va bé, que funciona correctament / estar o funcionar molt bé (*, A-M)

El seu cos és exacte com un rellotge: necessita menjar i anar a dormir sempre a les mateixes hores (També s’usa ometent l’adjectiu)