EXACTAMENT

a la lletra SP, segons el sentit literal d’allò escrit o dit, reproduint-ho exactament (EC)

Va complir el que se li havia ordenat a la lletra

al peu de la lletra, punt per punt

això mateix SN, expressió d’afirmació / expressió emprada per a ratificar una cosa que hom ha dit (R-M, *)

—Vols que li digui de venir demà? —Això mateix; serà bon dia / —Penses, doncs, que trobarem els teus amics a la plaça? —Això mateix / Sí, tens raó, això mateix, ell fou qui m’ho va dir i no pas en Jordi (R-M, R-M, *)

justa la fusta

al peu de la lletra SP, puntualment, exactament (IEC)

Repeteix-me aquest full al peu de la lletra

punt per punt, mot a mot, a la lletra

fil per randa (p.ext.), amb tots els ets i uts (p.ext.)

al punt (d’algun moment) SP, en el moment precís en relació amb algun esdeveniment / exactament a tal hora (R-M, A-M)

Van venir al punt de les set / Al bell punt que el vaig veure / Va arribar al punt de mitjanit, com havíem quedat (També s’usa amb el modificador bell en posició prenominal) (EC, IEC, *)

al tombant (d’algun moment)

al pic de (p.ext.), a entrada (d’algun temps) (p.ext.), a l’entrant (d’algun temps) (p.ext.)

justa la fusta SA, expressió que es refereix a un compte exacte o a una cosa clara, encertada / aprovació o conformitat absoluta / exclamació amb què hom expressa l’aprovació o la conformitat absoluta amb allò que diu un altre (R-M, A-M, EC)

Què em donaràs per esmorzar? Justa la fusta! Precisament això que portes és el que anava a demanar-te (R-M)

això mateix; set senalles, catorze anses

ni més ni menys (p.ext.)

més ben dit SA, més exactament (EC)

La Maria va fer el dinar. Més ben dit: la Maria va ajudar a fer el dinar a la seva mare

millor dit

és a dir (p.ext.), vull dir (p.ext.), o sigui (p.ext.), dic mentida (p.ext.)

millor dit SA, més exactament (EC)

El cotxe del Miquel està espatllat, o millor dit, el cotxe del pare del Miquel

més ben dit

és a dir (p.ext.), vull dir (p.ext.), o sigui (p.ext.), dic mentida (p.ext.)

ni més ni menys SCoord, exactament, precisament (EC)

Tot va succeir ni més ni menys com ho havien previst (R-M)

sense anar més lluny (p.ext.), justa la fusta (p.ext.)

ni més ni pus (Mall.)

ni més ni pus SCoord, ni més ni menys; exactament (A-M)

Em va portar els set llibres que li havia demanat, ni més ni pus / Això és així, ni més ni pus / M’han duit tot lo que volia, ni més ni pus

ni més ni menys

[Mall. (A-M)]

punt per punt SN, atenint-se exactament a allò que s’expressa (R-M)

Van explicar punt per punt tot el que els havia succeït (R-M)

al peu de la lletra, mot a mot, a la lletra, cosa per cosa, pèl per pèl