EVITAR

prendre’s (alguna cosa) a raons SV, no voler parlar amb algú o d’alguna cosa (R-M)

Sempre es pren a raons els temes que no li interessen / Cada vegada que li ho pregunten ell es pren a raons i evita de parlar-ne (*, R-M)

passar de llis (p.ext.), passar de llarg (p.ext.), no ficar-se en raons (p.ext.), prendre’s (alguna cosa) a la fresca (p.ext.)