EVIDENT

a la vista (d’algú) SP, evident / de manera visible (R-M, *)

Això se féu a la vista de tothom / Restà a la vista la seva complicitat / En aquella pel·lícula estava a la vista qui era l’assassí (El complement és opcional) (A-M, R-M, *)

a ulls veients, a plena llum, saltar a la vista

a plena llum SP, de manera evident (R-M)

Els seus arguments estaven a plena llum després d’aquell raonament (S’usa amb els verbs estar, quedar, restar, etc.)

a la vista (d’algú)

posar (alguna cosa) de manifest (p.ext.)

ben clar SAdv, evident / amb tota claredat (Fr, *)

El que el teu germà vol és ben clar, vol que juguis amb ell una estona

ben net, saltar a la vista, caure pel seu propi pes

estar cantat (p.ext.)

ben net SAdv, expressió que recalca una afirmació / amb tota claredat, sense embuts (R-M, IEC)

Els va tornar tot el que els havia pres? Ben net!, és el que calia que fessin / Això és ben net, tothom ha entès de seguida què volies dir (R-M, *)

caure pel seu propi pes

clar i net (p.ext.)

caure pel seu propi pes SV, ésser evident / ésser molt conforme a la raó, ésser una conclusió molt lògica (IEC, A-M)

No pot ésser altrament; cau pel seu propi pes que la causa és la que tu dius / No entenc com s’entesten a discutir-li la seva explicació si tot el que diu cau pel seu propi pes / Té raó, el que diu cau pel seu pes (També s’usa amb les formes caure pel seu pes i caure de son pes) (R-M, R-M, *)

anar de callada, ben net, més clar que l’aigua

estar cantat (p.ext.)

clar com l’aigua SA, ésser evident / ésser molt clar (un afer) (R-M, EC)

Si ha fet això que dius, és clar com l’aigua que té la intenció d’anar-se’n de la casa / Els números no surten per enlloc, és clar com l’aigua que està endeutat (R-M, *)

més clar que l’aigua, més clar que la llum del dia, clar com la llum del dia, poder-se tocar amb el dit, ésser de calaix, anar de callada

no tenir retop (p.ext.)

ésser de calaix SV, ésser molt evident

Que sortiria una pregunta sobre la revolució francesa era de calaix

més clar que l’aigua, clar com l’aigua, anar de callada

ja se sap (p.ext.), ho porta el plano (p.ext.)

ésser faves comptades SV, resultar exacte, just / dit d’una cosa certa, que no hi cap posar en dubte / ésser una cosa molt segura, no poder fallar, no tenir rèplica (R-M, IEC, EC)

Si només té el sou que guanya, són faves comptades; no pot fer gaires despeses extraordinàries (R-M)

poder pujar-hi de peus (p.ext.), ésser diners comptats (p.ext.)

més clar que l’aigua SA, [ésser] molt clar (un afer) (EC)

Amb les indirectes que li diu és més clar que l’aigua que li va al darrere

clar com l’aigua, més clar que la llum del dia, caure pel seu propi pes, ésser de calaix

no tenir color SV, ésser molt evident la desigualtat entre dues coses o dues persones

El que ell sap, en comparació amb el que sé jo, no té color / No vull competir amb tu perquè no hi ha color. Tu jugues amb avantatge i segur que em guanyaries (També s’usa amb la forma no haver-hi color)

poder-se tocar amb el dit SV, ésser evident (R-M)

La seva intenció es pot tocar amb el dit; sempre ha desitjat desprestigiar l’obra d’aquest arquitecte (R-M)

clar com l’aigua, saltar a la vista

saltar a la vista SV, una cosa, ésser evident (IEC)

Salta a la vista que aquest escrit és traduït del francès; les formes sintàctiques hi són ben visibles / Això salta als ulls, que és així com ell diu (També s’usa amb la forma saltar als ulls) (R-M, Fr)

veure’s d’una llegua lluny, a la vista (d’algú), poder-se tocar amb el dit, veure (alguna cosa) d’una hora lluny, anar de callada

escrit a la cara (p.ext.)

veure (alguna cosa) d’una hora lluny SV, ésser ben manifest (R-M)

Ja vàrem veure d’una hora lluny que la seva intenció era quedar-s’ho tot; no va poder enganyar-nos / Es veu d’una hora lluny que mai no has anat en bicicleta (R-M, EC)

veure a venir, veure’s d’una llegua lluny, saltar a la vista, veure de lluny (alguna cosa)

veure’s d’una llegua lluny SV, no ésser gens difícil d’adonar-se d’alguna cosa (IEC)

Es veia d’una llegua lluny que no deia la veritat (Fr)

veure (alguna cosa) d’una hora lluny, saltar a la vista