ETERNITAT

la glòria celestial SD, el cel com a mansió dels benaventurats que gaudeixen de la presència de Déu (EC)

Les mares, amb la paciència que han de tenir amb els seus fills, es guanyen la glòria celestial (També s’usa amb la forma la glòria del cel)

la glòria eterna

la vida eterna (p.ext.)

la glòria eterna SD, el cel com a estat dels benaventurats que gaudeixen de la presència de Déu (IEC)

Amb aquesta bona obra, s’ha guanyat la glòria eterna

la glòria celestial

la vida eterna (p.ext.), la llum eterna (p.ext.)

la vida eterna SD, l’existència fora de la terra, posterior a la mort física (A-M)

Els va prometre la vida eterna

la llum eterna

l’altre món (p.ext.), la glòria eterna (p.ext.), la glòria celestial (p.ext.), el si d’Abraham (p.ext.), la nit eterna (p.ext.), la pau eterna (p.ext.)