ETERNAMENT

pels segles dels segles SP, tot l’espai del temps i de l’eternitat (EC)

I això serà d’aquesta manera pels segles dels segles (També s’usa amb la forma per tots els segles dels segles)

així sia (p.ext.)