ESVERAR

treure (algú) de compàs SV, treure de l’estat tranquil i serè, fer perdre l’equilibri (A-M)

Els petards el treuen de compàs (Només s’usa amb el complement en forma pronominal)

posar els pèls de punta (a algú) (p.ext.), treure (algú) de polleguera (p.ext.), treure (algú) del solc (p.ext.), treure (algú) de mare (p.ext.)