ESVALOTAT

ésser un cavallot SV, (ésser una) persona, especialment noia, esvalotada (EC)

Aquesta noia és un cavallot: no para mai quieta

fer l’animal (p.ext.), estar com un llum (p.ext.), cap de pardals (p.ext.)