ESVAIR-SE

fondre’s com la sal en aigua SV, esvair-se fàcilment (A-M)

En aquesta casa els diners es fonen com la sal en aigua: ens agrada massa gastar

fondre’s com una candela

[Barc., Gir. (A-M)]