ESTUPEFACCIÓ

Déu del cel SN, serveix per a expressar diversos afectes i sentiments: admiració, alegria, dolor, impaciència, resignació, etc. (A-M)

T’ha insultat? Déu del cel!

Déu meu; alça, Manela; Mare de Déu santíssima; Maria santíssima; verge santíssima

aquesta sí que és bona (p.ext.), qui ho havia de dir (p.ext.)

Déu meu SN, serveix per a expressar diversos afectes i sentiments: admiració, alegria, dolor, impaciència, resignació, etc. (A-M)

És ben mort, Déu meu!

Déu del cel, valga’m Déu, ai mare, Déu me’n guard, Mare de Déu santíssima, Maria santíssima, verge santíssima

aquesta sí que és bona (p.ext.), qui ho diria (p.ext.), què va haver dit (p.ext.)