ESTUDIÓS

rata de biblioteca SN, investigador / persona molt afeccionada a freqüentar les biblioteques o, en general, a consultar llibres d’estudi (R-M, EC)

Tota la vida va ésser una rata de biblioteca; no parava de remenar llibres cercant dades per als seus treballs d’historiador (R-M)