ESTUDI

treball de camp SN, etapa d’una investigació per a obtenir dades primàries en el lloc mateix on hi ha l’objecte d’estudi, generalment per mitjà d’enquestes o de tècniques d’observació / estudi fet en el lloc mateix on hi ha l’objecte d’aquest (T, IEC)

Aviat començarà el treball de camp dels vitralls de la catedral de Barcelona / Els estudiants de geologia fan treball de camp fora de la facultat (IEC, *)