ESTRICTE

passar pel tubo SV, sotmetre’s a una disciplina estricta, una persona o un animal

Si et vols aprimar, hauràs de passar pel tubo i seguir la dieta que t’ha preparat la doctora / Tots els que havien fet el servei militar sota les ordres del general havien passat pel tubo

passar per ací o per la porta

collar els cargols (a algú) (inv.), pujar dret (p.ext.)

[tubo: mot no registrat a l’IEC]

pujar dret SV, educar (ésser educat) amb rigor (R-M)

Aquest home no té instrucció, però va saber pujar dret el seu fill / Va pujar dret perquè tenia una madrastra molt severa / Son pare no ha sabut pujar drets aquests fills, i són una calamitat (*, *, R-M)

pujar com els arbres de la Rambla (ant.), fer anar dret (algú) (p.ext.), anar pel camí dret (p.ext.), passar pel tubo (p.ext.), tocat i posat (p.ext.)