ESTRICTAMENT

en rigor SP, atenint-se a allò que és just, cert, etc. / estrictament (R-M, IEC)

Va vendre’s la casa, però en rigor no tenia dret de fer-ho sense comunicar-ho als llogaters / En rigor la duana no pot permetre que hom passi tabac estranger (R-M)

a dreta llei, a dir veritat, si anem a mirar, a dir cert