ESTRAPADA

salt de moltó SN, salt que fa un cavall alçant les potes del darrere per fer caure el genet per sobre del cap (EC)

El cavall fa salts de moltó

salt de cabra