ESTRANYAT

quedar de pedra SV, sorprendre’s en gran manera (R-M)

En sentir que insultava el director a la cara es quedà de pedra (També s’usa amb els verbs restar, romandre, etc. i amb l’adjectiu petrificat) (R-M)

fer-se creus (d’alguna cosa)

deixar (algú) de pedra (inv.), quedar fred (p.ext.), caure de cul (p.ext.)