ESTRANYAR-SE

caure de cul SV, sorprendre’s en gran manera (R-M)

Quan us ho digui caureu de cul, tan increïble és (R-M)

caure d’esquena, quedar de pedra

fer-se creus (d’alguna cosa) SV, admirar-se, estranyar-se, davant quelcom d’insòlit, d’extraordinari, d’increïble (IEC)

Tothom es feia creus de tant d’atreviment / Quan ho sabrà se’n farà creus (R-M, EC)

no poder-se acabar (alguna cosa), quedar de pedra, no saber avenir-se (d’alguna cosa)

venir de nou (a algú) (p.ext.)

no cabre-li a la barretina (a algú) SV, no poder comprendre, estranyar-se / no saber-se avenir d’alguna cosa (R-M, IEC)

No em cap a la barretina que ell tot sol ho hagi pogut fer (R-M)

no saber-se acabar (alguna cosa), no cabre-li al cap (a algú), no poder-se acabar (alguna cosa)

no cabre-li al cap (a algú) SV, no poder comprendre que una cosa sigui, esdevingui / no poder comprendre, estranyar-se (IEC, R-M)

No li cap al cap que jo vulgui deixar la col·locació per treballar pel meu compte / No li cabia dins el cap que li hagués tocat la loteria (També s’usa amb la forma no cabre-li dins el cap (a algú)) (R-M, *)

no poder-se acabar (alguna cosa), no cabre-li a la barretina (a algú)

fer-li cabre (alguna cosa) al cap (a algú) (p.ext.), semblar mentida (p.ext.), ésser fort (p.ext.)

no poder-se acabar (alguna cosa) SV, no saber-se avenir d’alguna cosa (IEC)

No em puc acabar que t’hagin expulsat de l’escola: és inconcebible

no saber-se acabar (alguna cosa), fer-se creus (d’alguna cosa), no cabre-li a la barretina (a algú), no cabre-li al cap (a algú), no saber avenir-se (d’alguna cosa)

no saber avenir-se (d’alguna cosa) SV, estranyar-se granment d’alguna cosa (IEC)

No se sap avenir que l’hagi tractat com ho ha fet, el creia amb més tacte

no saber-se acabar (alguna cosa), fer-se creus (d’alguna cosa), no poder-se acabar (alguna cosa)

venir de nou (a algú) (p.ext.)

no saber-se acabar (alguna cosa) SV, no saber-se avenir d’alguna cosa (IEC)

No em sé acabar que li hagin ofert una feina al Joan: si és un incompetent! / No se sabia acabar que li hagués tocat la loteria / Aquell tema em va disgustar molt i no m’ho sabia acabar

fer-se creus (d’alguna cosa), no saber avenir-se (d’alguna cosa), no poder-se acabar (alguna cosa), no cabre-li a la barretina (alguna cosa)

venir de nou (a algú) (p.ext.)