ESTRANY

de l’altre món SP, estrany, extraordinari (IEC)

Hèrcules va fer coses de l’altre món / A tu et sembla una cosa de l’altre món i, en realitat, no té res d’estrany / M’ho ha dit entusiasmat com si fos una cosa de l’altre món. I total, és el sistema més corrent de fer-ho (IEC, Fr, R-M)

no res de l’altre món (ant.)

és prou que O, és molt estrany (A-M)

Sí que és prou que la mare no hagi vingut / Ja és prou! (També s’usa ometent el complement) (A-M)

fer estrany

fora del seu ambient SAdv, dit per a referir-se a algú que no està gens ambientat, que s’ha traslladat a una situació que no s’adapta gens als seus gustos, a les seves inclinacions, a les seves aptituds, etc.

No hi vol anar perquè té por de trobar-se fora del seu ambient (S’usa amb les altres formes del possessiu. Es fa servir normalment amb els verbs estar, trobar, viure, etc.)

com un pop en un garatge, com una gallina en un garatge

en el seu ambient (ant.)

fora del seu element SAdv, estar algú no gens ambientat, traslladar-se en una situació que no s’adapta gens als seus gustos, les seves inclinacions, les seves aptituds, etc. (EC)

Es va avorrir a la festa perquè estava fora del seu element (S’usa amb les altres formes del possessiu. Es fa servir normalment amb els verbs estar, trobar, viure, etc.)

com un pop en un garatge, com una gallina en un garatge

en el seu element (ant.)

tenir coses SV, presentar estranyeses de caràcter / tenir estranyeses, genialitats, etc. (R-M, IEC)

És molt bona persona, però a vegades té coses; reacciona incomprensiblement / Tothom té les seves coses (També s’usa amb la forma tenir les seves coses) (R-M, *)

tenir llunes (algú) (p.ext.)