ESTRANGULAR

tòrcer el coll (a algú) SV, matar algú per estrangulació (A-M)

El lladre li va tòrcer el coll i el va deixar mort a la catifa de l’habitació (També s’usa amb el verb torçar)

tallar el coll (a algú) (p.ext.), llevar el cap (a algú) (p.ext.)