ESTOVAT

com una festa de carrer SAdv, de mala manera, en molt mal estat (A-M)

Si t’agaf, et posaré unes anques com una festa de carrer! (A-M)

anar calent (p.ext.), rebre llenya (p.ext.)

[Men. (A-M)]