ESTIMULAR

donar peix al gat SV, afavorir murmuracions o malvolences (R-M)

Sap que la gent és desitjosa de sensacionalisme i ell encara dóna peix al gat fent revelacions indiscretes / T’agrada de donar peix al gat: la qüestió és crear malestar (R-M)

tirar llenya al foc, afegir llenya al foc

donar ales (a algú) (p.ext.)