ESTIMAR

estar boig (per algú) SV, que sent una passió fora de raó per qualcú (A-M)

Estar boig per una dona / Estic boig per tu (EC, *)

tenir un deliri (per algú)

estar molt (d’algú) SV, estimar, apreciar, admirar (EC)

Està molt de la seva germana / A la feina no n’estan gaire, de tu (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, més, una mica, etc.) (EC)

tenir (algú) sobre el pedestal (p.ext.)

estimar (algú) com la nineta dels seus ulls SV, estimar aquella persona o cosa amb gran intensitat (A-M)

Estima el nét com la nineta dels seus ulls (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

estimar (algú) més que la nineta dels seus ulls

ésser la nina dels ulls (d’algú) (p.ext.)

estimar (algú) més que la nineta dels seus ulls SV, estima aquella persona o cosa amb gran intensitat (A-M)

És filla única i els seus pares l’estimen més que la nineta dels seus ulls

estimar (algú) com la nineta dels seus ulls

fer honor a SV, donar prova, amb els actes, el capteniment, etc., de l’estima en què es té alguna cosa / tenir en compte una persona o una cosa, donar prova de l’estima en què hom la té (IEC, EC)

Han fet honor a la bandera / Fer honor al seu nom / Fer honor a la veritat (IEC, IEC, EC)

portar alta la bandera de (p.ext.), retre culte a (p.ext.)

tenir un deliri (per algú) SV, estimar algú amb passió ardent, estar-hi obsessionat / tenir una fal·lera per algú (A-M, EC)

Té un deliri per la xicota del seu millor amic i no sap què fer (També s’usa amb el modificador gran en posició prenominal)

estar boig (per algú), tenir un feble (per algú)

tenir un feble (per algú) SV, estimar / tenir una debilitat per algú (Fr, *)

En Joan té un feble per la Mercè / En Jesús té un feble per les dones, però algun dia el perjudicaran

tenir un deliri (per algú)

tenir (algú o alguna cosa) en estima (p.ext.)