ESTIMABLE

d’or SP, expressió aplicada a una cosa de gran valor, summament estimable (EC)

Té unes mans d’or / Un consell d’or (EC)

de primera (p.ext.)