ESTERN

post del pit SN, estèrnum / os pla, allargat i desparió de la cintura pectoral dels vertebrats, situat en posició ventral i mitjana (R-M, *)

El van treure de sota la runa; tenia una biga sobre la post del pit que no el deixava gairebé respirar (R-M)

os del pit

caixa del pit (p.ext.)