ESTATUS

gent del seu braç SN, gent del mateix estat, de la mateixa posició o de la mateixa classe social, que jo, que tu, etc. (IEC)

No es relaciona amb gent del seu braç sinó del teu / No m’agrada sortir amb ells perquè no són gent del meu braç i no m’hi sento còmode (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

del mateix motlle (p.ext.), ànima germana (p.ext.), ànima bessona (p.ext.)