ESTAT

estat civil SN, qualitat jurídica de la persona per la seva especial situació en l’organització jurídica i que com a tal caracteritza la seva capacitat d’obrar i l’àmbit propi del seu poder i responsabilitat (IEC)

Abans de donar-te la feina et preguntaran l’estat civil