ESTANC

aigua morta SN, aigua empantanada / és la que està aturada / aigua que no corre o que duu molt poca força de corrent (R-M, A-M, A-M)

Aquest estany és d’aigua morta; només recull els vessants de les pluges i no té desguàs / L’aigua morta de Banyoles amaga un secret / Es recomana no beure d’un lloc amb aigües mortes (R-M, *, *)

aigües moixes

aigües mortes (v.f.), aigua viva (ant.)