ESTALVIADOR

ésser una formigueta SV, (ésser una) persona treballadora i estalviadora, que procura arreplegar per a ella d’amagat (EC)

Aquest home és una formigueta, no gasta mai res del que guanya

estalviador com una formiga

estalviador com una formiga SA, es diu d’una persona treballadora i estalviadora

Ja té gairebé 12.000 euros al banc: és estalviador com una formiga

ésser una formigueta

fer un racó (p.ext.)

mirar prim SV, que procura no gastar excessivament, estalviar

En Joan està acostumat a mirar prim i a vigilar què gasta / L’Anna no mira prim en les despeses, perquè és de casa bona i s’ho pot permetre

estirar més el braç que la màniga (ant.), estirar més els peus que la flassada (ant.), tenir la butxaca foradada (ant.), cagar gras (ant.), no fer cas d’un pa ni d’un penjoll (ant.), tancar l’aixeta (p.ext.)