ESTALVI

tenir un racó SV, tenir diners estalviats

Deia que calia tenir un racó per si sortien imprevistos (També s’usa amb el diminutiu raconet)

tenir un bon racó (p.ext.), fer un racó (p.ext.), fer bossa (p.ext.), guardar una poma per a la set (p.ext.), estar a cobert (p.ext.)