ESTAFA

negoci brut SN, afer en què algú obra il·legalment o amb manca d’escrúpols, tripijoc

El que ha fet als seus amics ha estat un negoci brut

males arts (p.ext.), mala jugada (p.ext.), mala passada (p.ext.), cavaller d’indústria (p.ext.), joc brut (p.ext.)