ESTABLIMENT

grans magatzems SN, establiment comercial gran amb distintes seccions on es venen diversos gèneres (EC)

Si vols triar sobre una varietat més gran de productes haurem d’anar a uns grans magatzems

gran superfície

mont de pietat SN, establiment públic que fa préstecs a interès mòdic sobre robes i joies / establiment benèfic que fa préstecs, generalment pignoratius, de béns mobles, amb interès mòdic (IEC, EC)

Avui ha anat a fer gestions al mont de pietat

casa de caritat (p.ext.)