ESSENCIAL

ésser el pot de la confitura SV, ésser el punt essencial d’una qüestió (R-M)

Ell no et resoldrà res mentre no tingui la seguretat que ja no tens tractes amb l’altre advocat; aquí és el pot de la confitura: la gelosia professional (R-M)

ésser la mare dels ous, la pedra angular

punt neuràlgic (p.ext.)

ésser el tot de SV, (ésser) el més important (R-M)

Fer les coses correctament és el tot d’una empresa com aquesta / Té moltes ganes de curar-se i moltes vegades això és el tot per sentir-se victoriós / La seva visita personal fou el tot, per a convèncer-me (El complement és opcional) (*, R-M, R-M)

ésser l’ànima de SV, allò que és, respecte a una cosa, com l’ànima respecte al cos, part essencial d’una cosa, que li dóna vida, vigor, força, etc. (EC)

Ésser l’ànima d’una empresa / Parlis amb qui parlis hauràs de consultar-ho amb ella: és l’ànima de la família (EC)

donar vida a (p.ext.)