ESQUIVAR

fugir (d’algú) com d’un empestat SV, evitar, eludir, esquivar algú que per algun motiu no volem veure

Jo no t’he dit cap paraula ofensiva perquè fugis de mi com d’un empestat (A-M)

girar la cara (a algú) (p.ext.), negar-li la cara (a algú) (p.ext.)