ESQUIFIT

ésser poca cosa (algú) SV, dit d’una persona feble, insignificant, físicament o de caràcter (IEC)

En Pere és poca cosa, segur que perd la baralla / És molt poqueta cosa (També s’usa amb el verb semblar, amb els quantificadors molt o tan en posició preadjectival i amb les formes ésser poqueta cosa (algú) i ésser poca coseta (algú))

mitja merda, mitja tita, ésser un tifa, fluix com una estopa, mitja cerilla, mico filós, com un cuc d’aglà, ésser un gastament (algú)

prim com una neula (p.ext.)