ESQUERDAT

parlar castellà SV, un atuell de terrissa fer so d’esquerdat (Fr)

Aquesta gerra sembla que parla castellà, probablement està esquerdada