ESQUENA

d’esquena SP, [posar-se o estar] amb l’esquena aplicada a terra, al llit, etc., o amb l’esquena girada a alguna cosa (A-M)

No mirava on posava els peus i va caure d’esquena / Caminava d’esquena i, en girar-se, va topar amb ell / Estaven d’esquena i no s’havien vist

esquena per esquena

de cara amunt (p.ext.), de cara enlaire (p.ext.)

esquena per esquena SN, l’un darrere l’altre d’esquena

Van lligar els detinguts a unes cadires esquena per esquena

d’esquena