ESPRIMATXAT

alt com un gànguil SA, comparança usada vulgarment per a designar una persona molt alta i prima (A-M)

És alt com un gànguil, és massa prim per l’alçada que té

alt com un sant Pau, alt com un campanar, alt com un castell, alt com un paller, alt com un pinco, alt com un sant Gem, alt com una perxa, més alt que sant Cristòfol, llarg i prim com un gànguil

més prim que un gànguil SA, comparança usada vulgarment per a designar una persona molt alta i prima (A-M)

Deu passar gana perquè és més prim que un gànguil

no tenir més que la pell i l’os, ésser un gànguil (algú)

alt com un gànguil (p.ext.), llarg i prim com un gànguil (p.ext.), ésser un carquinyoli (algú) (p.ext.)