ESPLÈNDIDAMENT

en gran SP, amb esplendidesa o grans proporcions (R-M)

Tot ho celebra en gran; li agrada presumir / Fer les coses en gran (R-M, EC)

a gran escala (p.ext.), tirar la casa per la finestra (p.ext.)

portar-se com un príncep SV, (portar-se) d’una manera altament rica, esplèndida, abundant, generosa (A-M)

El nostre amic s’ha portat com un príncep (A-M)

portar-se com un senyor (p.ext.)

tractar (algú) com un rei SV, tractar algú molt amablement, tenint-hi grans atencions

En aquell hotel el van tractar com un rei (També s’usa amb el nom príncep)

tractar (algú) com un senyor, a cos de rei, portar (algú) amb palmes d’or

tractar (algú) com un gos (ant.), tractar (algú) a empentes (ant.), tractar (algú) a baqueta (ant.)

tractar (algú) com un senyor SV, tractar algú molt amablement, tenint-hi grans atencions

En aquell restaurant tenen en compte tots els detalls, tracten tothom com un senyor

tractar (algú) com un rei, donar orgue (a algú), portar (algú) amb palmes d’or, tenir consideracions, no deixar tocar de peus a terra (algú)

tractar (algú) com un gos (ant.), tractar (algú) a empentes (ant.)