ESPINADA

biga de l’esquena SN, columna vertebral (IEC)

S’ha fet mal a la biga de l’esquena

rosari de l’esquena

rosari de l’esquena SN, espinada, columna vertebral (EC)

Està tan prim que se li marca el rosari de l’esquena; se li poden comptar les vèrtebres / Té un rosari de l’esquena que se li veu tot, de tan prim com està! (R-M, *)

biga de l’esquena