ESPIGAT

ANT

en herba SP, sense espigar / es diu del blat i altres llavors quan no han arribat encara a la maduresa (R-M, IEC)

Tota la plantació era encara en herba (S’usa normalment amb els verbs ésser, segar, etc.) (R-M)