ESPERONAR

ficar esperons (a algú) SV, ferir el cavall amb els esperons (IEC)

El genet va ficar esperons al cavall d’una manera exagerada i l’animal es va alçar i el va fer caure a terra (Només s’usa amb noms d’animals de sella com a complement)

ficar els esperons (a algú) (v.f.)