ESPERANT

a l’espera de SP, expressió usada per a indicar l’espai de temps concedit o acordat per al compliment d’un manament, d’un tracte, etc.

A l’espera de les seves notícies, el saludo cordialment / Estem a l’espera de nous esdeveniments / Vam quedar a l’espera de l’alt comissionat

a reserva de (p.ext.), encara és hora que (p.ext.), estar a l’expectativa (d’alguna cosa) (p.ext.), en cartera (p.ext.)