ESPERANÇAT

veure el cel obert SV, trobar solució a una situació difícil / una avinentesa favorable, presentar-se per a assolir allò que ens proposem / veure amb gran satisfacció que es resol inesperadament una greu dificultat (R-M, IEC, A-M)

No sabia com sortir-me’n, però en dir-me ell que m’ajudaria ja vaig veure el cel obert (R-M)

trobar sortida, sortir a camí

obrir-se-li una porta (a algú) (inv.), obrir-se-li el cel (a algú) (inv.)

viure d’il·lusions SV, viure amb vanes esperances (Fr)

Viu d’il·lusions perquè es pensa que li donaran la feina i no serà així

tocar de peus a terra (ant.), castells de vent (p.ext.), castells en l’aire (p.ext.), somiar truites (p.ext.), tenir el cap ple de pardals (p.ext.), posar-se una bena davant els ulls (p.ext.), tenir vent al cap (p.ext.), estar carregat de solfes (p.ext.)